Pěstební práce

Provádíme veškeré pěstební činnosti jako např.:

 • Úklid plochy po těžbě.
 • Příprava půdy pro obnovu lesa.
 • Stavba oplocení kůlovou i závěsnou metodou.
 • Zalesňování sadbou.
 • Prodej sazenic.
 • Ošetřování mladých lesních porostů.
 • Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři, buřeni a hmyzím škůdcům.
 • Prořezávky a probírky.
 • Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům.
 • Vyvětvování lesních porostů.
 • Rekonstrukce porostů.

Číslo licence pro nakládání se semeny a sazenicemi:  41433/2005-16210/1588